Kontakti

Sīkāka infromācija par produktiem un to pieejamību ir pieejama zvanot var rakstot whatsapp, kā Tev ērtāk:
+371 293 294 38
Vai aizpildot saziņas formu zemāk!

Rekvizīti:
SIA "popIT"
"Jaunaizvēji', Babītes novads LV-2107
Reģ.40103232148
PVN LV-40103232148
A/S SEB banka
Konts: LV19UNLA0050021421795
Kods: UNLALV2X

Saziņas veidlapa